ການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ - ການຂໍນັດທາງອອນລາຍເພື່ອເຂົ້າຍື່ນຄຳຮ້ອງ [fr]

ການຂໍນັດເພື່ອເຂົ້າມາຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການທາງອອນລາຍເທົ່ານັ້ນ. ກາລຸນາເບິ່ງຄຳແນະນຳໄດ້ທີ່ ໜ້ານີ້
ຫຼື ກົດເຂົ້າ ຂໍນັດທາງອອນລາຍໂດຍກົງໄດ້ທີ່ນີ້

ດັດແກ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ 29/05/2019

ກັບໄປດ້ານເທິງ