ຂໍວີຊາ

1- ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປ

ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປປະເທດຝຣັ່ງ, ພົນລະເມືອງລາວຕ້ອງໄປຂໍວີຊາຢູ່ພະແນກກົງສູນ, ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳປະເທດລາວ :

ພະແນກກົງສູນ, ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳປະເທດລາວ
ຖະໜົນເຊດຖາທິຣາດ, ຕູ້ ປ.ນ. 06, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ປະເທດລາວ
- ໂທລະສັບ : [+856] (21) 26 74 00
- ໂທລະສານ : [+856] (21) 26 74 39
-ອີແມວ : consulat.vientiane-amba@diplomatie.gouv.fr

ຄຳເຕືອນ :

- ກ່ອນເຂົ້າຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ,Aller en France"

ຈົ່ງເບິ່ງລາຍການເອກະສານທີ່ຕ້ອງແຈ້ງເວລາກວດກາຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ.

2- ຂໍວີຊາໄລຍະສັ້ນ (ວີຊາເຊັງເກັນ)

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວີຊາໄລຍະສັ້ນ ຫຼືວີຊາເຊັງເກັນ ຈະສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ໃນ 26 ປະເທດເຊັງເກັນ ຢ່າງເປັນ ອິດສະລະ ແລະສາມາດຢູ່ໄດ້ສູງສຸດ 90 ມື້ ໃນໄລຍະຫົກເດືອນ. ວີຊານີ້ ອອກໃຫ້ເທື່ອດຽວ ຫຼື ເຂົ້າຫຼາຍ ເທື່ອ ອີງຕາມເຫດຜົນອະນຸຍາດໃຫ້ພັກອາໄສ.

ເປັນວີຊາທີ່ອອກໃຫ້ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ, ນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ໄປຢ້ຽມຢາມພີ່ນ້ອງ ; ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ອອກໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະໄປຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງການ ຫຼືທຸລະກິດ ຫຼື ເພື່ອກິດຈະກຳທາງວິຊາຊີບທີ່ຖືກຕ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ເຊິ່ງໄລຍະພັກອາໄສແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍສາມເດືອນຂຶ້ນໄປ.

ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາທີ່ຄົບຖ້ວນຕ້ອງຍື່ນຢູ່ບ່ອນຕາງໜ້າທີ່ເປັນສະຖານທູດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ : ຕ້ອງແຈ້ງປະເທດປາຍທາງ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຈະພັກອາໄສດົນ ຫຼື ປະເທດທີ່ຈະແຈ້ງເຂົ້າປະເທດທຳອິດ. ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາຕ້ອງເຮັດແລະຍື່ນ ກ່ອນ 15 ມື້ ຫຼື 3 ເດືອນ ກ່ອນຈະອອກເດີນທາງ.

ຈົ່ງເບິ່ງຄຳແນະນຳທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວີຊາເຊັງເກັນ.

ຄຳເຕືອນ :

- ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳປະເທດລາວ ຈະອອກວີຊາສຳລັບປະເທດຕໍ່ໄປນີ້ : ຝຣັ່ງ, ແບນຊິກ, ໂຮນລັງ, ລຸກຊຳບວກ, ຊູແອດ, ສະໂລເວນີ, ສາທາລະລັດເຊັກ ແລະ ມານເຕິ.
- ສະຖານທູດເຢຍລະມັນ ປະຈຳປະເທດລາວ ຈະອອກວີຊາສຳລັບປະເທດຕໍ່ໄປນີ້ : ປະເທດເຢຍລະມັນ, ໂອຕຣີສ, ແຟັງລັງ, ເກຮັກ, ແອສະປາຍ ແລະປອກຕຸຍການ.
- ອີງໃສ່ສັນຍາສອງຝ່າຍ (ນອກເຂດເຊັງເກັນ) ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳປະເທດລາວ ຈະອອກວີຊາ
(ໄລຍະໜ້ອຍກວ່າ 90 ມື້) (ເພື່ອຜ່ານແດນ ຫຼື ພັກອາໄສໄລຍະສັ້ນ) ໃຫ້ປະເທດທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງຢູ່ທະວີບອາຟຣີກາ ຕໍ່ໄປນີ້ : ປະເທດບູກີນາຟາຊີໂອ, ສາທາລະນະລັດຊັງຕຣາຟຣີກາ, ປະເທດຈີບູຕີ, ປະເທດກາບົງ, ປະເທດໂມຣີຕານີ, ປະເທດເຊເນການ ແລະປະເທດໂຕໂກ.

ຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ເວັບຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ.

2.1- ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ

ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາຕ້ອງຂຽນຕື່ມໃສ່ໃຫ້ຄົບກ່ອນນຳໄປຍື່ນຢູ່ພະແນກກົງສູນ :

- ພາສາຝຣັ່ງ
- ພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄຳແນະນຳ : ວິທີຂຽນຕື່ມໃສ່ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາເຊັງເກັນ ?

2.2- ເອກະສານປະກອບມີ

ເອກະສານອື່ນໆທີ່ບໍ່ເປັນພາສາຝຣັ່ງ ຫຼື ອັງກິດ ຕ້ອງແປໃຫ້ຄົບເປັນພາສາຝຣັ່ງຫຼືອັງກິດ ເສຍກ່ອນຈຶ່ງຈະຮັບ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້.

2.3- ຄ່າວີຊາ

ອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງສະພາສະຫະພາບເອີຣົບ ລົງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2006, ຄ່າວີຊາທຳມະດາສຳລັບພັກ ອາໄສໄລຍະສັ້ນ (ພາຍໃນ 90 ມື້) ຢູ່ຂອບເຂດກຸ່ມປະເທດເຊັງເກັນແມ່ນ 60 ເອີໂຣ.

ຄ່າວີຊາເຕັມ : 60 ເອີໂຣ

ຄ່າວີຊາພິເສດ ສຳລັບຜູ້ມີອາຍຸ 6 – 12 ປີ : 35 ເອີໂຣ

ຄ່າວີຊາສຳລັບຊາວລັດເຊຍແລະຊາວບີໂລລັດເຊຍ : 35 ເອີໂຣ

ບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບເດັກອາຍຸແຕ່ 6 ປີລົງມາ.

ບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບເມຍຂອງຄົນຝຣັ່ງ ຫຼື ນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໄປສຶກສາຕໍ່.

ສຳລັບການອອກວີຊາໄປດິນແດນ ທີ່ຢູ່ນອກເຂດແດນປະເທດຝຣັ່ງ, ດິນແດນພົ້ນທະເລ,
ເຂດນູແວນກາເລໂດນີ ແລະໂປລີເນຊີຂອງຝຣັ່ງ : 9 ເອີໂຣ

ຄຳເຕືອນ : ຄ່າວີຊານີ້ ມີການປ່ຽນແປງເປັນປົກກະຕິອີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນເອີໂຣ. ຄ່າເອກະສານ ແມ່ນຈ່າຍເປັນເງິນກີບລາວກໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ສົ່ງຄືນ ຫຼັງຈາກຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາແລ້ວ.

3- ຂໍວີຊາໄລຍະຍາວ (ວີຊາເຂົ້າຝຣັ່ງ)

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວີຊາໄລຍະຍາວ ເພື່ອເຂົ້າປະເທດຝຣັ່ງ ສຳລັບທຸກກໍລະນີ ຈະສາມາດພັກອາໄສຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ເກີນສາມເດືອນຂຶ້ນໄປ.

ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ໄດ້ຮັບວີຊາປະເພດນີ້ ຍັງສາມາດຜ່ານໃນປະເທດເຊັງເກັນໃດໜຶ່ງໄດ້ ກ່ອນຈະເຂົ້າປະເທດຝຣັ່ງ, ຜູ້ກ່ຽວສາມາດເດີນທາງໄປ ໃນປະເທດເຊັງເກັນ ໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະລະຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

ວີຊາປະເພດນີ້ ຈະອອກໃຫ້ຜູ້ມີເຫດຜົນດ້ານການສຶກສາຕໍ່, ການໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ການເຕົ້າໂຮມຄອບຄົວ. ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນສະເພາະ ແລະໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ ທີ່ຕົນເອງຮ້ອງຂໍເພື່ອປະກອບໃສ່ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ເມື່ອໄດ້ວີຊາປະເພດນີ້ແລ້ວ, ເວລາເດີນທາງໄປຮອດປະເທດຝຣັ່ງ ຕ້ອງເຂົ້າໄປແຈ້ງລົງທະບຽນ ຢູ່ຫ້ອງການ ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ, ຫຼືສຳລັບບາງກໍລະນີແມ່ນໃຫ້ໄປ ແຈ້ງຢູ່ທີຫ້ອງການເມືອງທີ່ຈະ ເຂົ້າໄປພັກອາໄສ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບເອົາບັດອະນຸຍາດພັກອາໄສ.

ຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວີຊາປະເພດນີ້ພ້ອມດ້ວຍເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໄດ້ທີ່ ເວັບຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ຝຣັ່ງ
.

3.1- ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ

ຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາຕ້ອງຂຽນຕື່ມໃສ່ໃຫ້ຄົບກ່ອນນຳໄປຍື່ນຢູ່ພະແນກກົງສູນ :
- ພາສາຝຣັ່ງ

3.2- ເອກະສານປະກອບມີ

ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ເປັນເມຍຄົນຝຣັ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າໃນການເຕົ້າໂຮມຄອບຄົວ

ຄຳເຕືອນ :
ຕ້ອງການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນການໄປສຶກສາຕໍ່ຊັ້ນສູງທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ.
ເຂົ້າຫາຢູ່ນີ້ l’Espace Campus France Laos.

3.3- ຄ່າວີຊາ

ຄ່າວີຊາເຕັມ : 99 ເອີໂຣ

ຄ່າວີຊາພິເສດ ສຳລັບຜູ້ມີອາຍຸ 6 – 12 ປີ : 50 ເອີໂຣ

ບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບເດັກອາຍຸແຕ່ 6 ປີລົງມາ.

ບໍ່ເສຍຄ່າສຳລັບເມຍຂອງຄົນຝຣັ່ງ ຫຼື ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໄປຮຽນຕໍ່.

ຄຳເຕືອນ : ຄ່າວີຊານີ້ ມີການປ່ຽນແປງເປັນປົກກະຕິອີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນເອີໂຣ. ຄ່າເອກະສານ ແມ່ນຈ່າຍເປັນເງິນກີບລາວກໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ສົ່ງຄືນ ຫຼັງຈາກຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາແລ້ວ.

4- ໄລຍະແລະຂັ້ນຕອນ

ເມື່ອຍື່ນເອກະສານຄຳຮ້ອງວີຊາໄລຍະສັ້ນຄົບຖ້ວນທຸກຢ່າງແລ້ວ ຈະອອກວີຊາໃຫ້ບໍ່ກາຍ 7 ມື້ ແລະ 15 ມື້ ສຳລັບການອອກວີຊາໄລຍະຍາວ.

5 ຂັ້ນຕອນສຳລັບຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ :

  1. ໂທລະສັບຂໍວັນເລລາເພື່ອເຂົ້າຍື່ນຄຳຮ້ອງ.
  2. ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ ແລະ ບັນທຶກລາຍນີ້ວມື.
  3. ຈະໃຫ້ຄຳຕອບໃນອາທິດຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກຍື່ນຄຳຮ້ອງ.
  4. ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳຕອບວ່າໄດ້ວີຊາແລ້ວ ຈົ່ງນຳເອົາປີ້ເຮືອບິນໄປ-ກັບ ໄປແຈ້ງທັນທີ.
  5. ມອບໜັງສືຜ່ານແດນພ້ອມວີຊາໃຫ້ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ຄຳເຕືອນ : ບໍ່ຮັບປີ້ຈອງບ່ອນເຮືອບິນໄປອ້າງອີງ ກ່ອນອອກວີຊາໃຫ້. ຫຼັງໄດ້ວີຊາແລ້ວ ຈຶ່ງຈະຮັບ.

Dernière modification : 06/12/2016

Haut de page