ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ ແລະ ແຜນທີ່ [fr]

ທີ່ຢູ່
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ຖະໜົນເຊດຖາທິຣາດ. ຕູ້ ປ.ນ 06 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ
+856 (0)21 26 74 00

ແຟັກ
- ຫ້ອງການສະຖານທູດ : +856 (0)21 26 74 29
- ພະແນກກົງສຸນ : +856 (0)21 26 74 39
- ພະແນກຮ່ວມມື ແລະ ວັດທະນະທຳ : +856 (0)21 26 74 49

ແຜນທີ່

JPEG - 38 ko
©2010 Google - Données cartographiques ©2010 Tele Atlas

ອີງຕາມກົດລະບຽບຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ສະເໜີມາຍັງແຂກທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາພົວພັນວຽກໃນສະຖານທູດຝຣັ່ງ ກະລຸນາເກັບມ້ຽນໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານໄວ້ໃນຕູ້ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ຢູ່ປ້ອມຍາມປະຕູທາງເຂົ້າສະຖານທູດ

ດັດແກ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ 08/02/2019

ກັບໄປດ້ານເທິງ