ດຳເນີນການຂໍນັດລ່ວງໜ້າ ເພື່ອມາຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ ! [fr]

ທ່ານຕ້ອງການເດີນທາງໄປປະເທດຝຣັ່ງ ຫຼື ເອີຣົບ ແມ່ນບໍ່ ? ກະລຸນາຂຶ້ນແຜນກຳນົດເວລາດຳເນີນການຂໍວີຊາລ່ວງໜ້າ !

ເນື່ອງຈາກໃກ້ຮອດລະດູຮ້ອນ ແລະ ຈະມີຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາເຂົ້າມາຈຳນວນຫຼາຍ, ສະເໜີໃຫ້ທ່ານດຳເນີນການຂໍນັດລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ອາທິດ ເພື່ອເຂົ້າມາຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາທີ່ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກາລຸນາຂຶ້ນແຜນດຳເນີນການຂໍນັດລ່ວງໜ້າເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ເລື່ອນ ຫຼື ປ່ຽນມື້ເດີນທາງຂອງທ່ານ ! ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍການເອກະສານທີ່ຈະຕ້ອງປະກອບ ໄດ້ທີ່ນີ້

ຄຳເຕືອນ, ການຂໍນັດຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການທາງອອນລາຍເທົ່ານັ້ນ ຕາມຄຳແນະນຳ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ລະບຸໃນໜ້ານີ້

ດັດແກ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ 30/05/2019

ກັບໄປດ້ານເທິງ