ສະຫຼຸບ ງານວັນແຫ່ງການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳປີ 2014

ງານວັນແຫ່ງການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາຄັ້ງທີ4ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງວັນທີ 13 ເຖິງ 15 ຕຸລາ 2014 ທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍ ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະ ເທດລາວ.

ງານວັນແຫ່ງການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳປີ 2014 ນີ້ ສາມາດສະໜອງແນວຄວາມຄິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ານການພັດທະນາຂອງລາວ ໂດຍຜ່ານການປາຖະກະຖາກ່ຽວກັບສາມຂະແໜງການຄົ້ນຄວ້າ ເຊັ່ນ : ເສດຖະກິດ, ກະສິກຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໂດຍເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຝຣັ່ງ, ລາວ ແລະ ສາກົນ, ບັນດາສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖາບັນນັກສຶກສາ ນອກຈາກນີ້ ງານດັ່ງກ່າວຍັງມີເປົ້າໝາຍສົ່ງເສີມອາຊີບນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງບັນດານັກສຶກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລຂັ້ນສູງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກ່າວເປີດງານດັ່ງກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທາລາດ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທ່ານ ອິວ ກາກໂມນາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງປະຈຳລາວ. ໃນໄລຍະສາມວັນແຫ່ງການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນານີ້ ເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປາຖະກະຖາ 27 ທ່ານ (ນັກວິທະຍາສາດ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນລັດ) ສາມາດ ເສີມຂະຫຍາຍການວິເຄາະອຸປະສັກດ້ານເສດຖະກິດ, ກະສິກຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຂອງລາວ ແລະ ພາກພື້ນ.

ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທົງໝົດເກືອບ 500 ຄົນ ງານດັ່ງກ່າວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສາມາດລົງເລິກ ແລະ ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພາບໃນເຂດຊົນນະບົດ, ການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງລາວ ຫຼື ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງ ຄວາມຄິດຂອງບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມມນການປາຖະກະຖາ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ.

ນອກຈາກການປາຖະກະຖາແລ້ວ ຍັງມີການວາງສະແດງ, ການສາຍຮູບເງົາ ແລະ ການແຂ່ງຂັນວີດີໂອດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ຈັດຂຶ້ນສຳລັບນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາ ອີກດ້ວຍ.

L'Ambassadeur de France, M. Yves Carmona et le vice-ministre des Sciences et de la Technologie, M. Houmphanh Inthalath
Panel lors de la journée consacrée à l'agriculture. De gauche à droite : M. André Pouillès-Duplaix, directeur régional de l'AFD ; M. Anthony Zola chercheur auprès du Mekong Environment and Resources Institute ; M. Stephen Rudgard, représentant de la FAO au Laos et modérateur du débat ; M. Phouang Parisak Pravongvienkham, vice-ministre de l'agriculture et M. Kevin Gallagher, chercheur à la FAO.
Panel lors de la journée consacrée à l'économie. De gauche à droite : M. John Walsh, chercheur à la Shinawatra University (Thaïlande), M. Dilaka Lathapipat, économiste à la Banque mondiale, M.Michel Goffin, Chargé d'Affaires de la Délégation de l'UE au Laos et modérateur, M. Khamlien Pholsena, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, M. Pierre Alary, chercheur auprès du Clersé (Lille)
Remise des prix du concours vidéo
Réception à la Résidence de France après la clôture des Journées.
Mme Isabelle Vagneron, chercheuse au CIRAD, était modératrice des conférences consacrées à l'économie

Dernière modification : 20/10/2014

Haut de page