ແຈ້ງຂ່າວ ການແຂ່ງຂັນຖ່າຍຮູບ - ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງຫຍໍ້ຂອງຜູ້ທີ່ປາກພາສາຝຣັ່ງ

ທ່ານເປັນຄົນລາວ ! ທ່ານມັກຖ່າຍຮູບ ! ມີການແຂ່ງຂັນຖ່າຍຮູບ ຈັດໄວ້ສຳລັບທ່ານແລ້ວ !

JPEG

ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບພະແນກຮ່ວມມືແລະວັດທະນະທຳ ຂອງສະຖານທູດ ຝຣັ່ງ, ຈະຈັດການແຂ່ງຂັນຖ່າຍຮູບລະດັບຊາດ ເນື່ອງໃນໂອກາດການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຟຣັງໂກໂຟນີ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ ໜ້ານີ້.

ຈົ່ງເລີ່ມຊອກຫາຖ່າຍຮູບເອົາ ຄົນລາວທີ່ປາກພາສາຝຣັ່ງໄດ້ ເລົ່າເລື່ອງຫຍໍ້ຂອງລາວ ແລ້ວສົ່ງໄປແຂ່ງຂັນ. ການແຂ່ງຂັນບໍ່ຈຳກັດອາຍຸສຳລັບຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ. ນັກຖ່າຍຮູບສະໝັກຫຼິ້ນທີ່ປາກພາສາຝຣັ່ງບໍ່ໄດ້ກໍເຂົ້າ ຮ່ວມໄດ້.

ຜູ້ທີ່ຊະນະເລີດການແຂ່ງຂັນ, ຈະໄດ້ຮັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ Canon EOS1100 ມູນຄ່າ 5 ລ້ານກີບ.

ຮູບຖ່າຍຕ້ອງມີສອງໃບ. ໜຶ່ງແມ່ນຮູບເຊິ່ງໜ້າຜູ້ປາກພາສາຝຣັ່ງ, ສອງແມ່ນຮູບກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ ປົກກະຕິຂອງຜູ້ປາກພາສາຝຣັ່ງ (ກຳລັງເຮັດວຽກ, ຢູ່ຄອບຄົວ, ພັກຜ່ອນ…) ແລະຕ້ອງມີບົດບັນລະຍາຍ ເລື່ອງຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຊີວິດທີ່ພົວພັນກັບການໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 120 ຄຳ ເປັນພາສາຝຣັ່ງ ແລະລາວ.

ຮູບທີ່ຖືກຂັດເລືອກ, ຈະນຳໄປວາງສະແດງທີ່ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ຖ່າຍຮູບ ແລະຜູ້ຢູ່ ໃນຮູບທີ່ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ກໍໃຫ້ໄປຮ່ວມພົບປະເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການຮ່ວມກັນໃນພິທີວາງສະແດງດ້ວຍ. (ສ່ວນວັນເວລາຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫຼັງ).

ກຳນົດຮັບຮູບແລະບົດປະກອບ 28 ກຸມພາ 2013 ສົ່ງໄປຫາ : portraitfrancophone.laos@gmail.com

ຖ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບລະບຽບແຂ່ງຂັນ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂະໜາດຮູບ, ໃຫ້ເຂົ້າຫາ.

ຂໍໃຫ້ໂຊກດີເດີ !

Dernière modification : 21/02/2013

Haut de page