ຂ່າວ

ຕິດຕາມພວກເຮົາທາງເຟສບຸກ

ທຶນການສຶກສາເພື່ອອານາຄົດທີ່ສົດໃສ

JPEG

ເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການທຶນການສຶກສາເພື່ອອານາຄົດທີ່ສົດໃສ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມໃຫ້ທຶນລະຫວ່າງ ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ2 ໄດ້ທີ່ເວບໄຊ້ສະຖາບັນຝຣັ່ງ ປະຈຳ ລາວ.