Décoration de M. Bounleuam Sisoulath, le 8 décembre 2014 - Lao

ຮຽນ ທ່ານ ສາດສະດາຈານ,

ທ່ານໄດ້ເລີ່ມເສັ້ນທາງວິຊາຊີບ ດ້ວຍການເຂົ້າຮຽນທີ່ຄະນະສະຖາປັດ ແລະ ຜັງເມືອງ ທີ່ພະນົມເປັນ ແຕ່ປີ 1968 – 1974. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ແຕ່ປີ 1975 – 1977.

ພາຍຫຼັງທີ່ເດີນທາງກັບຄືນມາລາວໃນປີ 1977, ທ່ານ ເລີ່ມເຮັດວຽກທີ່ ກະຊວງຜັງເມືອງ ເປັນເວລາ2ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ໄດ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນເຄຫາ ແລະ ສະຖາປັດຊັ້ນສູງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນເວລາ 18 ປີ.

ໃນປີ 1996 ທ່ານຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຫົວໜ້າກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃນສະໄໝນັ້ນ ແລະ ທ່ານໄດ້ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງດັ່ງກ່າວ ແຕ່ປີ2003 – 2007. ຫຼັງຈາກນັ້ນມາ ທ່ານກໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານສະພາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ຮຽນ ທ່ານສາດສະດາຈານ, ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັກສາສາຍພົວພັນອັນສະໜິດແໜ້ນກັບປະເທດຝຣັ່ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃນປີ 1994 ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບໃບປະກາດຂະແໜງສະຖາປັດ DPLG ຈາກໂຮງຮຽນສະຖາປັດນອກມັອງດີ, ປີ 1995 ໄດ້ຮັບໃບປະກາດຂະແໜງຜັງເມືອງ DESS ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແປກປີຍັອງ ແລະ ສຸດທ້າຍ ປ້ອງກັນບົດວິທະຍານິພົນປະລິນຍາເອກສຳເລັດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Paris X-Nanterre ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ ສາດສະດາຈານ Charles Goldblum ແລະ ສາດສະດາຈານ Christian Taillard.

ນັບແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ ດຣ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Paris X-Nanterre ຜູ້ນີ້ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເປັນປະທານສະພາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

ຮຽນທ່ານ ສາດສະດາຈານ ສີສຸລາດ, ຂ້າພະເຈົ້າ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ທ່ານເປັນບຸກຄົນປາກພາສາຝຣັ່ງຜູ້ຊື່ສັດ ແລະ ນັບແຕ່ປີ 1983 ເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານແມ່ນຄູ່ຮ່ວມສົນທະນາພິເສດຂອງບັນດາຄູຮ່ວມພັດທະນາການຮ່ວມມືຜັງເມືອງຝຣັ່ງປະຈຳລາວ. ຍ້ອນຄວາມຮັກມັກໃນອາຊີບສະຖາປັດ ແລະ ຜັງເມືອງ ທ່ານ ໄດ້ພະຍະຍາມສືບຕໍ່ລົງເລິກດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຜັງເມືອງ ໃນຂອບຂອງໂຄງການການຄົ້ນຄວ້າ (ໂດຍສະເພາະກັບ CNRS ແລະ IRD) ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຍັງໄດ້ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກສຶກສາ ແລະ ບັນດາມືອາຊີບໄວໜຸ່ມຄົນລາວ.

ໃນປີ 2011 ທ່ານ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບ ເມືອງທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ພະແນກ ຮ່ວມມື ຂອງສະຖານທູດຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ແລະ ຄັ້ງທີສອງ ໃນປີ 2013 ໃນຂອບຂອງງານ Rendez-vous de Vientiane.

ຮຽນທ່ານ ສາດສະດາຈານ ສີສຸລາດ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານປະຕິບັດຫໜ້າທີ່ ທ່ານໄດ້ສະແດງ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເສຍສະຫຼະຂອງຕົນຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ທ່ານໄດ້ມີຜົນງານຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງຝຣັ່ງ ແລະ ລາວ. ດັ່ງນັ້ນ ປະເທດຝຣັ່ງຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງທ່ານໃນໂອກາດນີ້ດ້ວຍ.

ດ້ວຍເຫັດຜົນດັ່ງກ່າວ ປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດຝຣັ່ງ ທ່ານ ຝຣັອງຊົວ ໂອນລັອງ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈປະດັບຫຼຽນກຽດຕິຄຸນລະດັບຊາດ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

Dernière modification : 10/12/2014

Haut de page