Revue de portefeuille - version lao

ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ຮ່ວມປະຊຸມໃນວັນພະຫັດ 30 ພຶດສະພາ 2013 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືສືບຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍການ ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລາວ-ຝຣັ່ງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມາດ, ລັດຖະມົນຕີ ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງແຜນການແລະລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ອີວ ກາກໂມນາ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ອີວ ກີເກໂຣ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳອາຊີ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ-ຝຣັ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມນຳຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

JPEG

ປະເທດຝຣັ່ງ ເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນຕໍ່ປະເທດເທດລາວໃນແຕ່ລະປີ ທັງໃນຮູບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 15 ລ້ານໂດລາ, ໃນນັ້ນມີທຶນຈາກຝ່າຍຕ່າງໆອີກ ສຳລັບ ຫຼາຍໂຄງການໃນພາກພື້ນ ແລະ ການຊ່ອຍເຫຼືອທຶນຈາກຫຼາຍຝ່າຍທີ່ຜ່ານທະນາຄານໂລກ, ສຳລັບ ໂຄງການຕ້ານການຕິດເຊື້ອເອດ, ໄຂ້ປ່າ ແລະ ວັນນະໂລກ ຢູ່ປະເທດລາວ.

ການຮ່ວມມືລາວ-ຝຣັ່ງ ແມ່ນອຸດົມສົມບູນໂດຍສະເພາະດ້ານການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະການ ປັບປຸງ ການຈັດຂອງລັດ. ຢູ່ປະເທດລາວ ມີອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຝຣັ່ງຕັ້ງຢູ່ ເພື່ອປະສານການຮ່ວມມື ເຊັ່ນ : ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ, ໂຮງຮຽນຝຣັ່ງບູລະພາທິດ, ສູນສາກົນເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳເພື່ອການພັດທະນາ, ສະຖາບັນຝຣັ່ງປະຈຳລາວ, ໂຮງຮຽນໂອເຟ…

ທັງສອງປະເທດແມ່ນໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນໃນຫຼາຍຂົງເຂດໂດຍສະເພາະໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການປົກຄອງ. ນອກຈາກນີ້, ມີຂົງເຂດການສຶກສຊັ້ນສູງ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທຳ, ຟຣັງໂກໂຟນີ ແລະ ການສົ່ງເສີມສ້າງຄຸນຄ່າທາງມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ.

JPEG

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການຮ່ວມມືລາວ-ຝຣັ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການບູລະນະປະຕິສັງຂອນມໍລະດົກເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ວັດພູຈຳປາສັກ. ການຮ່ວມມືດ້ານການປູກ ແລະ ຜະລິດກາເຟ ຢູ່ພູພຽງບໍໂລເວນ ແລະ ການຮ່ວມມື ດ້ານການກໍ່ສ້າງນາຍແພດວິຊາການ.

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຝຣັ່ງ ໄດ້ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ເພື່ອສືບຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັນເປັນ ປົກກະຕິ. ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອປະເທດລາວບັນລຸການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດເພື່ອການ ພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ວາງອອກ ແລະ ຊ່ອຍໃຫ້ປະເທດລາວຫຼຸດພົ້ນ ອອກຈາກ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຫ້າປີ ຄັ້ງທີ 5 ຂອງ ລັດຖະບານລາວ. ປະເທດລາວ ແລະ ຝຣັ່ງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືເຊິ່ງກັນແລະກັນ ທາງດ້ານມໍລະດົກ, ຟຣັງໂກໂຟນີ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເປັນຢ່າງດີຕະຫຼອດມາ.

JPEG

Dernière modification : 31/05/2013

Haut de page